קטגוריה

חברה ישראלית
מצגת על נושא הקהילה הבדואית בישראל

הבדואים בישראל, נושא הפזורה הבדואית. (יתכן כי חלק מהשקפים דורשים עדכון).

תוכן לשימושך :

קרדיט: באדיבות מור רינצלר (שליח לשעבר).

קרדיט: