top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
מצגת על נושא הקהילה הבדואית בישראל

< מתודה >

הבדואים בישראל, נושא הפזורה הבדואית. (יתכן כי חלק מהשקפים דורשים עדכון).

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

המצגת

קרדיט: באדיבות מור רינצלר (שליח לשעבר).

קרדיט:

bottom of page