top of page

קטגוריה

צה"ל

ציון וציונות
מקבץ פעילויות על צה"ל

מערכי פעילות

מקבץ פעילויות בעברית ובאנגלית על צה"ל- כדוגמת ערכי צה"ל, ערב צה"ל במחנה קיץ, דילמות באנגלית על צה"ל וכדומה. מתאים למגוון גילאים.

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page