קטגוריה

תרבות ישראלית
מקבץ שירי רחל

מבחר משירי רחל, מנוקדים ומתורגמים לאנגלית. ניתן להשתמש באוגדן לפעילויות בנושא ציונות, חלוציות, עמיות וכדומה

תוכן לשימושך :

קרדיט: