top of page

קטגוריה

תרבות ישראלית

ציון וציונות
מקבץ שירי רחל

< מתודה >

מבחר משירי רחל, מנוקדים ומתורגמים לאנגלית. ניתן להשתמש באוגדן לפעילויות בנושא ציונות, חלוציות, עמיות וכדומה

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page