top of page

קטגוריה

משחקים ומתודות

חינוך וחוויה
משחקים בנושא ישראל

מערכי פעילות

מקבץ משחקים בנושא ישראל- מתאים כטריגר לפעילות על ישראל

חטיבת ביניים, יסודי, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page