קטגוריה

משחקים ומתודות

משחקים בנושא ישראל

מערכי פעילות

מקבץ משחקים בנושא ישראל- מתאים כטריגר לפעילות על ישראל

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: