קטגוריה

משחקים ומתודות
משחקי כדור

מערכי פעילות

מקבץ רעיונות לפעילויות ומשחקים עם כדור. שימושי למחנות קיץ ועבודה עם ילדים

יסודי

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט : אגף מחנות הקיץ

קרדיט: