top of page

קטגוריה

משחקים ומתודות

חינוך וחוויה
משחק זיכרון- ישראל וארה"ב

מערכי פעילות

קלפים להדפסה למשחק זיכרון- התאמת זוגות של דברים שמאפיינים את ישראל מול דברים שמאפיינים את ארה"ב

חטיבת ביניים, תיכון, יסודי

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מסלול עמיתי ישראל

קרדיט:

bottom of page