קטגוריה

משחקים ומתודות

משחק זיכרון- ישראל וארה"ב

מערכי פעילות

קלפים להדפסה למשחק זיכרון- התאמת זוגות של דברים שמאפיינים את ישראל מול דברים שמאפיינים את ארה"ב

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מסלול עמיתי ישראל

קרדיט: