top of page

קטגוריה

פסח

מסורת וחידוש
סימניות הסדר - הצעות ותוספות להגדה של פסח, אתר בינ"ה

מערכי פעילות, אתרים שימושיים

רעיונות לפעילויות והרחבות לסדר פסח, בעברית

<קהל יעד>

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

בינ"ה

קרדיט:

bottom of page