top of page

קטגוריה

ציונות

ציון וציונות
סקירה היסטורית של ישראל

טקסטים שימושיים, מאמרים וספרים

סקירה של ההיסטוריון גיל טרוי. מרכז את הישגי הציונות המשמעותיים ביותר, סקירה של מלחמות ישראל, והשינויים שחלו במפת ישראל לאורך השנים

תיכון, מבוגרים, סטודנטים, חטיבת ביניים, Young Adults

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page