top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
סרטון באנגלית- מערכת החינוך בישראל

< מתודה >

סרטון באנגלית המסביר על מערכת החינוך בישראל וההבדלים בינה לבין מערכות החינוך בצפון אמריקה.

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

מתוך אתר CIE- המרכז לחינוך לישראל

קרדיט:

bottom of page