top of page

קטגוריה

שנת שמיטה

מסורת וחידוש
סרטון העוסק בנושא שמיטה ומשמעותה- כתוביות באנגלית

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

יסודי, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page