קטגוריה

שנת שמיטה
סרטון העוסק בנושא שמיטה ומשמעותה- כתוביות באנגלית

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

תוכן לשימושך :

קרדיט: