top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
עוד נמשכת שיירה

מערכי פעילות

פעילות המעודדת הבנה של הקשר לעם היהודי, לשפה העברית, לקהילה ולשליחים. אין כוונה להיות מדויקים מבחינה היסטורית אלא לנסות לחבר בין עבר הווה ועתיד

יסודי

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: דניאלה ויובל אלמליח

קרדיט:

bottom of page