top of page

קטגוריה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מסורת וחידוש
ערכה לסטודנט- החברה הישראלית והשואה

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

ערכה באנגלית בנושא החברה הישראלית והשואה. הסטודנטים אמורים לקבל את הערכה מראש ולקרוא (ניתן לחלק לכל סטודנט חלק אחר אותו הוא אחראי להסביר). לאחר מכן השליח/ה יגיעו לאוניברסיטה להפגש עם הסטודנטים, לעבור ביחד על הערכה ולערוך דיון בנושא. ערכה זו היא חלק מתוכנית לסטודנטים שנעשתה בתנועת הנוער FZY באנגליה.

סטודנטים, מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page