top of page

קטגוריה

תרבות ישראלית

ציון וציונות
ערכה לסטודנט- ספרות ישראלית

< מתודה >

ערכה בנושא ספרות ישראלית, סביב הערכה ניתן לייצר מפגש ודיון

<קהל יעד>

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: דגן לבני, שליחה לשעבר

קרדיט:

bottom of page