top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
ערכי הליבה של הסוכנות היהודית (פעילות של 'מקום')

מערכי פעילות

מהם ערכי הליבה של הסוכנות היהודית? מדוע דווקא היחסים בין אדם לארצו, לעמו, למורשתו ולחברתו הם היסודות שהסוכנות היהודית מחנכת אליהם? פעילות של 'מקום' מנסה להציף את השאלות, ולמצוא את החיבור האישי של כל אחד אל הערכים הללו.

חטיבת ביניים, סטודנטים, תיכון, יסודי, מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

 Freda Baram

קרדיט:

bottom of page