top of page

קטגוריה

פסח

מסורת וחידוש
פסח באתר הלו"ז העברי

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות, מאמרים וספרים, אתרים שימושיים

'הלו"ז העברי - קובעים מועדים לדורות', הוא מיזם לאומי להכללת מועדים בעלי משמעות ותוכן יהודיים ממסורת קהילות ישראל, בתוך מעגל השנה הישראלי. באתר הלו"ז העברי ניתן להקליק ולקבל מידע רחב על המועדים השונים, לצפות בסרטונים, להוריד חוברת 'סדר חג' ומערכי הפעלה ולימוד, דרכם הועברה המסורת שבעל-פה למסורת שבכתב, כדי שתשמש נחלת הרבים.

<קהל יעד>

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

אתר הלו"ז העברי

קרדיט:

bottom of page