קטגוריה

יום ירושלים
פס הקול המקורי ממלחמת ששת ימים

סרטונים

שמעו את כל מה נאמר בקשר בשעה שאוחדה ירושלים!

תוכן לשימושך :

קרדיט: