top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
פעולה על סובלנות בהקשר הסכסוך הישראלי פלסטיני

מערכי פעילות

חטיבת ביניים, סטודנטים, תיכון

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: רותם כסליו, שליחה לשעבר

קרדיט:

bottom of page