top of page

קטגוריה

שבת

מסורת וחידוש
פעילויות בנושא השבת - מתוך חוברת מחנות הקיץ

טקסטים שימושיים

סיפורים, טקסטים, פעילויות, הכנה לשבת ועוד... חוברת מחנות הקיץ, בנושא השבת. בעברית.

חטיבת ביניים, תיכון, יסודי, סטודנטים, מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page