top of page

קטגוריה

שבת

מסורת וחידוש
פעילויות שבת בתחומים שונים

טקסטים שימושיים

פעולות באנגלית- זהות יהודית / מקומה של ישראל ביהדות / צה"ל וערכי היהדות / פרקי אבות / קהלת / סיפורים שונים

חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

עברית, אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page