top of page

קטגוריה

יום הזיכרון ליצחק רבין

מסורת וחידוש
פעילות לבתי ספר - יום הזיכרון ליצחק רבין

מערכי פעילות

פעילות מותאמות לכיתות א-ח, מופרדת בהתאמה לכל שכבת גיל.
הפעילות מתקשרת ליצחק רבין ולערכים הסובבים את הנושא.

חטיבת ביניים, יסודי

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: נטע רושניק, שינשינית, שיקגו

קרדיט:

bottom of page