קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני
פעילות לנוער על הקונפליקט הישראלי- פלסטיני, משחק דילמות

מערכי פעילות

תוכן לשימושך :

קרדיט: לעפרי קייט וטוהר גופר, שליחים קהילתיים לשעבר

קרדיט: