top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
פעילות לנוער על הקונפליקט הישראלי- פלסטיני, משחק דילמות

מערכי פעילות

חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: לעפרי קייט וטוהר גופר, שליחים קהילתיים לשעבר

קרדיט:

bottom of page