top of page

קטגוריה

סוכות

מסורת וחידוש
פעילות לסוכות בנושא המים בישראל

מערכי פעילות

בסוכות מתפללים לגשם- שירד בישראל, כמובן. מה הקשר בין חג הסוכות לבין ירידת הגשמים? מדוע בישראל צריך תפילה מיוחדת בשביל שירד גשם? וקצת מידע על נושא הגשם והמים בישראל, כולל פעילות לילדים.

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page