top of page

קטגוריה

שמחת תורה ושמיני עצרת

מסורת וחידוש
פעילות על שמחת תורה

אתרים שימושיים, מערכי פעילות

פעילויות שונות על שמחת תורה מתוך אתר אמי"ת

Young Adults, חטיבת ביניים, תיכון, יסודי

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

אתר אמית

קרדיט:

bottom of page