top of page

קטגוריה

שמחת תורה ושמיני עצרת

מסורת וחידוש
פעילות על שמחת תורה

מערכי פעילות, אתרים שימושיים

פעילויות שונות על שמחת תורה מתוך אתר אמי"ת

Young Adults, יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

אתר אמית

קרדיט:

bottom of page