top of page

קטגוריה

שמחת תורה ושמיני עצרת

מסורת וחידוש
פעילות שמחת תורה לגיל הרך

מערכי פעילות, אתרים שימושיים

פעילויות מגוונת לשמחת תורה מתוך אתר הגננת

גיל הרך, יסודי

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

אתר הגננת

קרדיט:

bottom of page