top of page

קטגוריה

פוליטיקה ישראלית

ציון וציונות
פתקי מפלגות (מרץ 2019)

טקסטים שימושיים

ניתן לעדכן ולהשתמש לצרכים של הצבעה מדומה וכדומה

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

תודה לשליחה לשעבר חן דהן

קרדיט:

bottom of page