קטגוריה

ציטוטים ממקורות יהודיים וישראליים

טקסטים שימושיים

אפשר לחלק לפתקים או להכין כשלטים- ולקיים פעילות על הציטוטים. בסיס לדיון על מקורות השפעה, על זהות ועוד

תוכן לשימושך :

קרדיט: