top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
ציטוטים ממקורות יהודיים וישראליים

טקסטים שימושיים

אפשר לחלק לפתקים או להכין כשלטים- ולקיים פעילות על הציטוטים. בסיס לדיון על מקורות השפעה, על זהות ועוד

מבוגרים, תיכון, Young Adults, סטודנטים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page