top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
ציטוטים על צדקה

טקסטים שימושיים

מספר ציטוטים על המושג צדקה ומהותו. ניתן להשתמש בחלק מפעילות על ערכים יהודיים וזהות יהודית

Young Adults, יסודי, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page