top of page

קטגוריה

משחקים ומתודות

חינוך וחוויה
קובץ משחקים לשבירת הקרח

מערכי פעילות

חוברת שמרכזת בתוכה מספר רב של משחקי שבירת קרח

תיכון, יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מסלול עמיתי ישראל

קרדיט:

bottom of page