קטגוריה

משחקים ומתודות

קובץ משחקים לשבירת הקרח

מערכי פעילות

חוברת שמרכזת בתוכה מספר רב של משחקי שבירת קרח

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מסלול עמיתי ישראל

קרדיט: