קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה
קום והתהלך בארץ

פעילות של "מקום" על מקומות שונים בישראל, הסברים ושאלות לדיון.

תוכן לשימושך :

קרדיט: