top of page

קטגוריה

צה"ל

ציון וציונות
קפה דילמה על צה"ל

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

סטודנטים, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: טוהר ועפרי קייט, שליחים לשעבר

קרדיט:

bottom of page