top of page

קטגוריה

משחקים ומתודות

חינוך וחוויה
רעיונות למשחקי קלפים

מערכי פעילות

מקבץ רעיונות למשחקי קלפים שונים. נכתב למחנות הקיץ אך מתאים לכל מי שעובד עם ילדים

יסודי

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page