קטגוריה

משחקים ומתודות
רעיונות למשחקי קלפים

מערכי פעילות

מקבץ רעיונות למשחקי קלפים שונים. נכתב למחנות הקיץ אך מתאים לכל מי שעובד עם ילדים

תוכן לשימושך :

קרדיט: