top of page

קטגוריה

תרבות ישראלית

ציון וציונות
רשימת סרטים לשימוש השליח

< מתודה >

רשימת סרטים עם שם הסרט בעברית ובאנגלית, איפה אפשר להשיג, אורך בדקות ותיאור הסרט.

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: עדי שליו, שליחה קהילתית.

קרדיט:

bottom of page