קטגוריה

מוסיקה
שייכות וזהות ישראלית דרך שירים

מערכי פעילות

חוברת בהוצאת מקום הכוללת שירים, הסברים ושאלות לדיון סביב שאלת השייכות והזהות הבאה לידי ביטוי בשירים ישראלים שונים.

תוכן לשימושך :

קרדיט: