קטגוריה

משחקים ומתודות
שימוש במתודה של סיפור

טקסטים שימושיים

חוברת עם רעיונות לשימוש במתודה של storytelling

תוכן לשימושך :

תודה לארי ספרבר, שליח לשעבר

קרדיט: