top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
שיעור/פעילות לסטודנטים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני

מערכי פעילות

היכרות עם מורכבות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דרך היכרות עם סיפורים אישיים של משפחות שאיבדו את יקיריהן בסכסוך, והיכרות עם פועלו של ארגון פורום המשפחות השכולות.

Young Adults, סטודנטים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: יעל אינגל, שליחה לשעבר

קרדיט:

bottom of page