top of page

קטגוריה

שבת

מסורת וחידוש
שירון לשבת בעברית וספרדית

טקסטים שימושיים

שירון עם זמירות לשבת (אדון עולם, מי האיש, כל העולם כולו, שלום עליכם) וכן שירים ישראליים לשבת (שבת בבוקר, מי אהב את השבת, היום יום שישי ועוד) בעברית וספרדית.

חטיבת ביניים, יסודי, תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

ספרדית, אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: אוולין גרובר

קרדיט:

bottom of page