top of page

קטגוריה

צה"ל

ציון וציונות
שירות נשים בצה"ל

טקסטים שימושיים

מצגת שמתארת את ההיסטוריה של שירות נשים בכוחות צבאיים בישראל, החל מימי הקמת המדינה, ועד בג"ץ אליס מילר.

חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: צליל בנדי (שליחה לשעבר)

קרדיט:

bottom of page