top of page

קטגוריה

סוכות

מסורת וחידוש
שלומית בונה סוכה- באנגלית

טקסטים שימושיים

תרגום לשיר שלומית בונה סוכה. מסלול הקהילתי

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: המסלול הקהילתי

קרדיט:

bottom of page