קטגוריה

חברה ישראלית
תנועות הנוער בישראל

פעולה המיועדת לילדים ונוער ומטרתה לחשוף את החניכים לתנועות הנוער השונות הקיימות בישראל.

תוכן לשימושך :

קרדיט: