top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
תנועות הנוער בישראל

< מתודה >

פעולה המיועדת לילדים ונוער ומטרתה לחשוף את החניכים לתנועות הנוער השונות הקיימות בישראל.

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page