top of page

קטגוריה

יום העצמאות

מסורת וחידוש
.הימיים הלאומיים: ללמוד, לחוות, לעשות מסמך של בית הספר לשליחות

מערכי פעילות

מסמך המאגד בתוכו מגוון של הצעות ללמידה ולפעילות בנושאי הימים הלאומיים

יסודי, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page