top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
4 עמודי התווך של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

פעילות בנושא הקונפליקט

סטודנטים, Young Adults, תיכון, מבוגרים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: שליח עמיתי ישראל תום ברקן, בשיתוף עם ארגון 'StandWithUs

קרדיט:

bottom of page