top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
What is happening now in Israel (2021)

טקסטים שימושיים

מצגת המסבירה את המצב הפוליטי הנוכחי בישראל (2021)

תיכון, חטיבת ביניים, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

נוי פרי

קרדיט:

bottom of page