קטגוריה

יחסי ישראל תפוצות
What Israelis Need to Understand - An American Jewish Perspective

סרטונים

פאנל מתוך כנס של מכון שלום הרטמן. הדוברים פונים אל הקהל הישראלי ומבקשים ממנו לחשוב על מספר דברים בנסיונו להבין את היהודים האמריקאים.

תוכן לשימושך :

קרדיט: