top of page

הימים הלאומיים


הימים הלאומיים הוא שם כולל לרצף של מספר אירועים לאומיים המצוינים ברצף באותה התקופה, הימים הם: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות הסוגר את רצף האירועים של הימים הלאומיים.

הרצף הנ"ל הוא לא סתמי ונובע מתוך הרצון להדגיש את המעבר משואה לתקומה, דרך הצורך להגן על הארץ ועל תושבי המדינה.

הימים הלאומיים הם מקום לשיח ופעילות חינוכית ענפה ומדהימה ואנחנו מזמינים.ות אתכם.ן לסייר במדף בערכים השונים לקחת פעילויות, לשאוב רעיונות לפעילות ולהעשיר את הידע.

Comentarios


bottom of page