המדריך למשתמש.ת במדף

סרטון קצר שמסביר איך עובדים עם המדף ומה ניתן למצוא פה