top of page

לאורם-סיפורי גבורה מה-7 באוקטובר
בימים מורכבים אלו אנחנו גאים לשתף בפרויקט שצמח מהשטח-פרויקט 'לאורם',

אשר נולד מרעיון של יובל מלכה, שליחה קהילתית בטוסון, אריזונה.

הפרויקט התפתח למה שהוא היום בזכות שותפות ושותפים רבים בסוכנות היהודית, שלקחו את הרעיון והוציאו אותו אל הפועל.

פרויקט 'לאורם' מחבר בין סיפורי גבורה אזרחיים מה-7 באוקטובר לבין חג החנוכה.

הוא מזמין קהילות וארגונים שותפים לספר סיפורי גבורה שונים- בין אם מהסיפורים המוצעים, ובין אם סיפורי גבורה אחרים, ולחברם לגבורה הישראלית במעמד הדלקת נרות חנוכה בכל אחד מימי החג.

ערך נוסף בפרויקט והוא שימת זרקור על פעילות הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית.

אנו מזמינים אתכם.ן לקחת חלק בפרויקט לאורם ובנוסף לערכה אנו שמחים לצרף לכם.ן רעיונות נוספים לעיסוק בגבורה ושימוש בתוכן ובסיפורים אותם בחרנו להאיר כחלק מן הפרויקט.

חג חנוכה שמח! עם ישראל חי!


Comments


bottom of page