top of page

מבצע "עלות השחר"

אסופת חומרים חינוכיים וחומרי רקע מטעם הסוכנות היהודית לאור מבצע "עלות השחר".

יש לכם תכנים נוספים? שתפו אותנו באמצעות כפתור שיתוף התוכן ונוסיף לרשימה.מבצע "עלות השחר" - עדכון לתאריך 6.8.2022 - עברית/אנגלית/ספרדית/פורטוגזית

מבצע "עלות השחר" - עדכון לתאריך 6.8.2022 - צרפתית

מבצע "עלות השחר": דו"ח נתונים מתעדכן; מטה ההסברה הלאומיתמונה: רשתות ערביות

bottom of page