top of page

פעילויות דיגיטליות על ישראל- מוכנות לשימוש

אין צורך להמציא את הגלגל הווירטואלי! לאור התקופה והצורך לשמור על קשר חינוכי מרחוק עם הקהילות והחניכים, אספנו מגוון פעילויות חינוכיות דיגיטליות בנושא ישראל, רובן באנגלית, מוכנות לשימוש. בפעילויות אלה תוכלו להשתמש בזמן מפגש וירטואלי או לשלוח ללומדים לבצע בעצמם. מתוך כבוד לזכויות יוצרים יש להקפיד להשתמש בפעילויות אלה אך ורק למטרות חינוכיות, ולא להפיץ לאחרים בקהילה לשימוש חינוכי או מסחרי.


· חדר בריחה וירטואלי בנושא תל אביב- באדיבות השליחה הקהילתית אור כהן

· משחק המצאות ישראליות- באדיבות השליחה הקהילתית לשעבר מיטב מנחם. במשחק יש לסדר את ההמצאות על פי סדר המצאתן.

· חידון- עד כמה ישראלי אתה - באדיבות השליחה הקהילתית לשעבר רון לוגסי

· משחק זיכרון- זרמים ביהדות- מתוך אתר CIE – המרכז לחינוך ישראל

· חדר בריחה וירטואלי על ישראל- מתוך אתר CIE – המרכז לחינוך ישראל

· חידון אוכל ישראלי- מתוך אתר CIE – המרכז לחינוך ישראל

· כרטיסיות וירטואליות ללימוד עברית- מתוך אתר Tinycards של Dulingoמוזמנים ומוזמנות לשתף אותנו בפעילויות מוכנות נוספות ונוסיף אותם לרשימה המתעדכנת.


Comments


bottom of page