top of page

שנת שמיטה - תשפ"ב

השנה הקרובה, שנת תשפ"ב, היא שנת שמיטה. לשנת שמיטה משמעויות רבות בתרבות היהודית והיא פוטנציאל לשיח חינוכי.

כאן תוכלו למצוא את כל החומרים החינוכיים בנושא שמיטה. יש לכן תוכן להוסיף לרשימה? העלו אותו באמצעות כפתור שיתוף התוכן.Comments


bottom of page