top of page
משפט העם- סדנה אינטראקטיבית

המכון למורשת בן גוריון

המכון למורשת בן-גוריון שמח להזמינכם ל"משפט העם" – מיצג אינטראקטיבי חדש. בן-גוריון מגיע לבית המשפט כדי להשמיע את קולו בחמישה נושאים ואירועים היסטוריים: הקמת המדינה; פרשת "אלטלנה"; פיזור האוכלוסין והקמת עיירות הפיתוח; יחסי דת ומדינה והסכם הסטטוס קוו; היחסים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

בשנת 1948 כתב בן-גוריון כך: "אצלנו אין עוד ז'ורי... אני מקווה שיכניסו את זאת פעם לחוקה המשפטית שלנו. כי גם פה, כמו באנגליה ואמריקה רצוי שישפטו אותנו אנשי הרחוב בעלי השכל הישר". כעת הציבור כולו מוזמן לשמש חבר מושבעים בבית המשפט הדמיוני שיצרנו: להכיר את הפרשות מקרוב, לשמוע את מגוון העמדות ובסוף – להכריע. אז בואו להשמיע, להכריע ולהשפיע!

המכון למורשת בן גוריון

סדנאות

כן

תוכן וירטואלי: 

<שפות>

שפות :

פרטי קשר:

bottom of page